Vi ønsker velkommen til Angråmyra på oppskyting fra kl 18:00 alle kvelder.
Fredag 18/06
Mandag 21/06
Torsdag 24/06
Tirsdag 29/06
Fredag 06/08
Tirsdag 10/08
Tirsdag 17/08
Fredag 20/08
Mandag 23/08
Torsdag 26/08
Mandag 30/08
Vi har salg av både jakt og treningsammunisjon.
Vi tar kort.
Vi oppfordrer folk til å ta i bruk ny og digitalisert utgave av dokumentasjon av oppskyting ved bruk av appen “min jegerdokumentasjon” vi kan være behjelpelig med veiledning ved bruk av denne. Har også mulighet for å skrive ut jegerdokumentasjon pr papir.